Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kvalitet og kreativitet i klasserommet
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
529,-

Kvalitet og kreativitet i klasserommet
Ulike perspektiver på undervisning

Det er et stort behov for praksisnær forskning om undervisningskvalitet i skolen. Denne boken imøtekommer dette behovet.

Forfatterne viser hvordan kreative lærergrep i ulike fag bidrar til forbedret undervisning. De tar opp spørsmål som: Hva kjennetegner ideallæreren, og hvilke metaforer brukes for å beskrive ham eller henne? Hvordan kan man undersøke elevers tekstkompetanse ved hjelp av visuelle metaforer og modeller? Hva kan læreren gjøre for å styrke elevens matematiske identitet i klasserommet? Erfaringene med et rikt utvalg av undervisningsopplegg blir drøftet og vurdert, som:

  • hvordan dramaturgi kan være et nyttig verktøy for å oppnå gode læreprosesser
  • entreprenørskap i skolen hvordan det gikk da elevene skulle skape sin egen elevrestaurant 
  • å skrive og å omskrive hvordan utvikle elevenes revisjonskompetanse
  • hvordan arbeide med lytting i klasserommet 
  • hvordan man oppnår at elever utvikler mestringsforventning i matematikk
  • hvordan trene unge elevers kognitive ferdigheter gjennom «tren tanken»-strategier

Viktige målgrupper for boken er forskere og lærerutdannere, og med sin nærhet til praksis er den også svært nyttig for lærerstudenter og lærere i alle fag i grunnskole og videregående skole.

Kåre Kverndokken er dosent i norskdidaktikk
Norunn Askeland er professor i norsk
Henriette Hogga Siljan er førsteamanuensis i norsk
Bokens redaktører er alle ansatt ved Institutt for språk og litteratur ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Forfattere:
ISBN:
9788245022278
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
312
Kvalitet og kreativitet i klasserommet