Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kunst, håndverk, teknologi og design
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
769,-

Kunst, håndverk, teknologi og design

Den visuelle mediekulturen krever at vi tenker nytt om kreativitet, kultur og produksjon også i skolen. Kunst, håndverk, teknologi og design er en grunnbok i kunst og håndverk. Den er spesielt rettet mot lærerstudenter ved fagskoler og høgskoler og kunst- og håndverkslærere i skolen, men egner seg også for andre som er interesserte i kunst- og håndverksfaget.

Boka innledes med en oversikt over fagplanene, og den viser hvordan kunst- og håndverksfaget kan være en viktig møteplass mellom skolen og elevenes visuelle mediekultur. Den praktiske delen av boka er inndelt i 15 kapitler, og alle kapitteltemaene tar utgangspunkt i to av kunnskapsløftets fire hoveddeler for faget visuell kommunikasjon og design.

I hvert kapittel presenteres utprøvde undervisningsopplegg trinn for trinn. Alle kapitlene begynner med historiske tilbakeblikk, gjennomgang av nødvendig teori og forklaring av teknikker som trengs i de forskjellige oppgavene. I tillegg avsluttes alle kapitlene med forslag til litteratur og nettlenker for videre lesning, og vi har også tatt med forslag til tverrfaglige undervisningsopplegg. Den kreative arbeidsmodellen som ligger til grunn for undervisningsoppleggene, legger opp til at elevene selv får øvelse i å stå i en kreativ prosess med prøving og feiling fra idéutvikling til ferdig produkt.

Boka er rikt illustrert både med eksempler fra kjente kunstnere og elevarbeider.

Janne Lepperød er kultursjef i Tjøme kommune. Hun er adjunkt med 17 års undervisningserfaring fra barne- og ungdomsskolen og har tidligere utgitt lærebøkene Kunst- og håndverkstimen; 1. 4. trinn og Kunst- og håndverkstimen; 5. 7. trinn sammen med Trude Kallestad. Lepperød og Kallestad startet og drev maleskolen Minilangelo i flere år, som var en maleskole for barn i alle aldre. Lepperød har studert digital mediedesign ved Høgskolen i Telemark (2010) og har hatt flere salgsutstillinger av grafiske illustrasjoner.

Trude Kallestad er adjunkt ved Ådnamarka skule i Bergen kommune og har 15 års undervisningserfaring fra barne- og ungdomsskolen. Hun har tidligere utgitt lærebøkene Kunst- og håndverkstimen; 1. 4. trinn og Kunst- og håndverkstimen; 5. 7. trinn sammen med Janne Lepperød. Kallestad og Lepperød startet og drev maleskolen Minilangelo i flere år, som var en maleskole for barn i alle aldre.

Øystein Gilje er forsker ved det utdanningsvitenskapelige fakultetet ved Universitet i Oslo. Han har 10 års undervisningerfaring fra universitetet, grunnutdanningen samt fra folkehøyskole, der han har undervist i film og foto. I tillegg har han arbeidet fem år i NRK. Både nasjonalt og internasjonalt har Gilje publisert en rekke artikler og bokkapitler om barn og unges medieproduksjon i skolen. I avhandlingen Mode, Mediation and Moving Images (2010) studerte han hvordan ungdommer forstår filmspråk når de redigerer med digitale redigeringsverktøy.

Forfattere:
ISBN:
9788245012880
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
345
Kunst, håndverk, teknologi og design