Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Flerspråklig
Format

E-bok

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
0,-

Kunnskapsforvaltning (Open Access)

Kunnskapsforvaltning: Bidrag til studier av profesjonell yrkespraksis utforsker hvordan kunnskap for praksis anvendes og utvikles i møtet med forskjellige problemkontekster og i ulike praksisfelt. Hvordan får ekspertene de ferdigheter og den kompetansen de trenger for å håndtere nye og ukjente situasjoner? Og hva er forholdet mellom utdanninger og praksis, eller mellom ulike typer kunnskap og praksis? Ved å inkludere ulike praksisfelt har vi tatt høyde for den organisatoriske rammen og hvilke typer problemer som praktikere tar hånd om. Gjennom beskrivelser og analyser av ulike praksiser, har vi lagt deres varierte problemer til grunn for refleksjoner omkring forvaltningen av kunnskap. Den varierte praksisen til tross: et kjennetegn ved praksisen er at den er situasjonsbetinget, og må håndteres ut fra erfaringer og med faglig skjønn. Boka passer for en bred gruppe lesere: studenter, forskere og ledere med interesse for forholdet mellom kunnskap og praksis.

Forfattere:
ISBN:
9788245044096
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
272
Kunnskapsforvaltning (Open Access)