Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kunnskapsarbeid
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
539,-

Kunnskapsarbeid
Om kunnskap, læring og ledelse i organisasjoner

Denne boken fokuserer på kunnskapsarbeid og hvordan denne typen arbeid utfordrer etablerte og tradisjonelle forestillinger om ledelse. Kunnskapsarbeid er arbeid som i liten grad er rutinebasert, som vanskelig lar seg standardisere, og der svarene på hvordan oppgavene skal utføres, primært er å finne i den kunnskap arbeideren har tilgang til og utvikler gjennom praksis. Kunnskapsarbeidere har høy kompetanse som de har ervervet gjennom konsentrasjon, hardt arbeid, utdannelse og praksis, og de setter pris på autonomi. Det betyr imidlertid ikke at kunnskapsarbeidere ikke ønsker eller trenger ledelse, men at de har behov for utradisjonell og tilretteleggende heller enn ingen eller fraværende ledelse.Bokens mål er å bidra til å utvide fagfeltet gjennom å vise at perspektivmangfold skaper flere fortolkninger og en rikere og mer praktisk forståelse av arbeid, arbeidsliv og kunnskap – og dermed en større forståelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsledelse.Fagmiljøer som forsker og underviser i kunnskapsarbeid, læringsprosesser, utviklingsarbeid og kunnskapsledelse, vil ha nytte av boken. Det samme vil miljøer som driver med innovasjon, utvikling og kunnskapsutvikling i en eller annen betydning. Boken vil også være nyttig for studenter på alle nivåer innenfor organisasjon og ledelse.Bidragsyterne er alle forskere og forelesere innenfor fagfeltet:Tor Busch (HiST)Hege Eggen Børve (HiNT)Erlend Dehlin (HiST)Kjell-Åge Gotvassli (HiNT)Synnøve Hitland (HiST)Eirik J. Irgens (HiNT)William McCourt (Universitetet i Manchester)Steinar Nebb (HiNT)Øystein Rennemo (HiNT)Jan Ole Similä (HiNT)Grete Wennes (HiST)Knut Ingar Westeren (HiNT)Øystein Widding (NTNU)
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245009583
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
224
Kunnskapsarbeid