Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kunnskap, kunnskapsutvikling og kunnskapsledelse i organisasjoner
Forfattere:
ISBN:
9788245033908
Utgitt:
Utgave:
2
Kunnskap, kunnskapsutvikling og kunnskapsledelse i organisasjoner

Kunnskap, kunnskapsutvikling og kunnskapsledelse i organisasjoner

Alle organisasjoner har behov for å arbeide med kunnskap og kunnskapsutvikling. I kunnskapssamfunnet preget av den nye kunnskapsøkonomien danner dette grunnlaget for organisasjonens overlevelsesevne. Bortsett fra enighet om dette, er fagfeltet kunnskapsutvikling og kunnskapsledelse svært bredt og sammensatt. 

I Kunnskap, kunnskapsutvikling og kunnskapsledelse i organisasjoner bruker forfatteren både egen og andres forskning i gjennomgangen av de teoretiske bidragene og drøftingen av ulike aspekter ved kunnskapsledelse. Gjennom en rekke casebeskrivelser illustrerer han så hvordan de ulike perspektivene blir brukt i organisasjoner i dag.

I denne nye utgaven utvider forfatteren diskusjonen om viktigheten av kunnskap og kunnskapsutvikling i organisasjoner. Et nyskrevet kapittel drøfter begrepene læring i organisasjoner og den lærende organisasjon. Del II er utvidet i forhold til motivasjon, organisasjonskultur og teamarbeid. Andre utgave tar også med et mer kritisk blikk på begrepet innovasjon. Boken er gjennomgående revidert og oppdatert med nye referanser.

Kjell Aage Gotvassli er professor i ledelse ved Nord universitet.

Format
Språk
Forventes i salg 04.08.2020
Antall
449,-