Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kulturelt mangfold på arbeidsplassen
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
689,-

Kulturelt mangfold på arbeidsplassen
Utfordringer og virkemidler

Fungerer norsk ledelse utenfor Norge? Denne boken tar opp et høyaktuelt tema: Utfordring¬ene det kulturelle mangfoldet i arbeidslivet skaper, og virkemidlene man kan bruke for å møte dem. Boken beskriver arbeidslivet som møteplass for mennesker fra ulike kulturer både i norsk sammenheng, i internasjonale organisasjoner og under arbeidsoppdrag i utlandet. Her presenteres både teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer og løsninger knyttet til teamarbeid, tilpasningsstrategier, rekruttering og gruppeprosesser.

Boken henvender seg til alle som er interesserte i spørsmål knyttet til kulturelt mangfold i arbeidslivet, for eksempel ledere, tillitsvalgte og HMS-personell. Boken egner seg også som pensum ved universiteter og høyskoler.

Gro Mjeldheim Sandal er professor ved Universitetet i Bergen.

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245007749
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
215
Kulturelt mangfold på arbeidsplassen