Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Krysningspunkter
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
549,-

Krysningspunkter
Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge

Norge omtales som likestillingslandet. Kjønnslikestilling regnes som en norsk verdi, og de som innvandrer til landet bør tilpasse seg det for å bli integrert. Saker som tvangsekteskap, omskjæring og hijab opptrer stadig som del av en integreringspolitisk dagsorden.

Denne boka undersøker og diskuterer krysningspunkter mellom integrering og kjønnslikestilling fra en annen innfallsvinkel, hvor spørsmålene er:
- Hvordan tar norsk likestillingspolitikk og kvinnebevegelse opp kulturelt og religiøst mangfold?
- Hvilke muligheter har aktivister og stemmer "nedenfra" til å påvirke likestillingspolitikken?
- Er det liv i det statsfeministiske prosjektet i 2013?

Bidragsytere i boka er en blanding av nestorer og nye stemmer i forskning om likestillingspolitikk, statsfeminisme, kvinnebevegelse og et flerkulturelt Norge:
- Hege Skjeie
- Beatrice Halsaa
- Anja Bredal
- Mari Teigen
- Liza Reisel
- Madeleine Kennedy-Macfoy.

Boka inneholder også en serie korte intervjuer om likestillingspolitiske vurderinger slik disse gjør seg gjeldende i partier, organisasjoner og hos de som håndhever likestillingsloven.

Redaktører er Beret Bråten og Cecilie Thun. De er begge sosiologer, forskere og inntil nylig stipendiater ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo.

Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788232101177
Utgitt:
Utgave:
1
Krysningspunkter