Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
479,-

Kroppsøving, læreren og eleven
Pedagogiske emner og forskningsinnsikter

Kroppsøving, læreren og eleven er skrevet for deg som studerer kroppsøving i skolen. Boken formidler forskningsinnsikter og drøfter aktuelle pedagogiske emner i tilknytning til forskningen.

Kapitlene viser en bredde i temaer, og drøfter blant annet kroppsøvingslærerens profesjonskunnskap og faktorer som gir eleven opplevelse av å bli sett av sin lærer i kroppsøvingsundervisningen. I boken drøftes også bevegelsesglede og meningsskaping i kroppsøving. Kroppsøving, læreren og eleven inneholder dessuten kapitler om motivasjonsteorier og pedagogiske implikasjoner ved disse teoriene. Leseren vil også få innblikk i relative alderseffekter i skole og idrett, prinsipper for utvikling av fysiske ferdigheter, og friluftsliv i skolen, naturopplevelse og eventyr.

Kroppsøving, læreren og eleven egner seg for kroppsøvingslærerstudenter som arbeider med fordypningsemner i sine studier. Boken er også nyttig for profesjonsorienterte forskere og i etterutdanning i kroppsøving.

Forfatterne er alle forskere ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. De tilhører faggruppen Kroppsøving, idrett og friluftsliv ved campus Levanger, som kan vise til en lang historie når det gjelder utdanning av kroppsøvings- og idrettslærere.

Redaktører for boken er førstelektor Knut Skjesol og professor Idar Lyngstad. Redaktørenes forsknings- og undervisningsområder er motivasjonsteori, profesjonsteori og fagdidaktikk i kroppsøving. Knut Skjesol er redaktør for en vitenskapelig antologi om langdistanse hundekjøring, som ble utgitt i 2019. Idar Lyngstad ledet Utdanningsdirektoratets læreplangruppe som reviderte læreplanen i kroppsøving i 2012, og var medlem i læreplangruppen i kroppsøving i fagfornyelsen. 
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245037869
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
278
Kroppsøving, læreren og eleven