Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kritisk teori i litteraturundervisningen
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
429,-

Kritisk teori i litteraturundervisningen

Kritisk tilnærming til tekst er et eget kjerneelement i læreplanen for norskfaget: Elevene skal lære å forholde seg kritisk til det de leser, og de skal reflektere over hva slags påvirkningskraft og troverdighet tekster har. 

Denne boka er direkte relevant for norsklærere og lærerstudenter som skal ivareta dette når de leder litteraturundervisning i grunnskole og videregående skole.

Boka gir en innføring i noen sentrale kritiske teorier, og den viser hvordan disse kan brukes i analyser av aktuelle ungdomsromaner. Gjennom arbeid med slike analyser oppøver elevene en kritisk tilnærming til litteratur. Det kan bestå i å utforske samfunnstematikk som er åpenbar i en tekst, men det kan også dreie seg om å utforske tankegods og verdier som ikke er like åpenbare ved første øyekast. 

Boka inneholder gode, lesbare innføringer i fire kritiske teorier: marxisme, postkoloniale studier, kjønnsteori og økokritikk. Med utgangspunkt i disse teoriene utforskes fire skandinaviske samtidsromaner som mange norsklærere kjenner til: 

   Cecilie Eken: Styrke
   Lars Mæhle: Fuck Off I Love You
   Zeshan Shakar: Tante Ulrikkes vei 
   Sofia Nordin: En sekund i taget 

Forfatterne trekker også inn eksempler fra klassiske tekster, annen barne- og ungdomslitteratur, film og andre kulturuttrykk. Boka inneholder mange didaktiske tips som gjør den svært nyttig for litteraturundervisningen.

Om forfatterne:
  
Forfatterne Tatjana Kielland Samoilow og Per Esben Myren-Svelstad er begge førsteamanuenser i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU i Trondheim.
Forfattere:
ISBN:
9788245028027
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
164
Kritisk teori i litteraturundervisningen