Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kristendommens kirker og trossamfunn
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
239,-

Kristendommens kirker og trossamfunn

Dette heftet sier noe om egenarten til en del kirkesamfunn, organisasjoner og bevegelser i den norske kirkevirkelighet.

Forfatteren har gjort et utvalg på bakgrunn av antall medlemmer i trosfellesskapet og læreres behov for korrekt informasjon i møte med elever og foreldre som tilhører de respektive samfunn.

Her blir det gitt et innsyn i hva som er typisk for ulike kirkesamfunn. Lærerne får nok informasjon slik at de selv kan undervise korrekt og kritisk om de ulike kirkesamfunnene, og ikke minst vil elevene som tilhører de ulike kirkesamfunnene, kjenne seg igjen i presentasjonen. Idégrunnlaget for KRL-faget er at alle trostradisjoner skal presenteres som likeverdige, og her er et godt verktøy som vil bidra med å skape toleranse også for andre kirkesamfunn enn det man selv hører til i.

Ragnhild Schanke er cand.philol. og M.Phil. Hun har vært høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo der hun underviste i KRL ved lærerutdanningen og i religion og etikk ved førskolelærerutdanningen. Schanke har også bred undervisningserfaring fra grunnskole, videregående skole og folkehøgskole. Hun har dessuten vært kateket og studentprest og er pastor i Oslo 3. baptistmenighet.

KRL-biblioteket:
Dette heftet er en del av KRL-biblioteket, som er et nytt pensumalternativ innenfor KRL-faget. Fagbokforlaget har invitert en rekke ledende fagfolk til å skrive om det fagområdet de har arbeidet mye med. På denne måten formidles de ulike KRL-temaene av personer som kjenner faget og målgruppen godt. KRL-biblioteket er også til stor nytte for både lærere i grunnskolen og andre som interesserer seg for emner innenfor religion, livssyn og filosofi. Fagredaktør for serien er Olav-Kansgar Straum.

Forfattere:
ISBN:
9788245001532
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
104
Kristendommens kirker og trossamfunn