Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Krisehåndtering
Forfattere:
ISBN:
9788245021110
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
520
Krisehåndtering

Krisehåndtering

Boken handler om hvordan organisasjoner forbereder og forebygger før kriser, og lærer og gjenoppbygger etter kriser. Krisehåndtering omfatter også folks oppfatninger av prosesser og resultater i og utenfor organisasjoner. I denne boken ønsker vi å formidle det faglige mangfoldet belyst av teorier på struktur, kultur og prosesser. Innslaget av usikkerhet og kompleksitet har betydning for håndteringen av kriser som forskeren må forstå i en kontekst.

Forfatterne belyser krisehåndtering med kriseledelse, beredskapsplanlegging, krisekommunikasjon, koordinering, trening, improvisering, beslutninger og makt. Utfordringen er å få på plass mer empirisk forskning, spesielt om makt og demokrati.

Krisehåndtering planlegging og handling retter seg mot studenter, forelesere, forskere, ansatte i beredskapsorganisasjoner og praktikere. Boken er også svært relevant for ledere og medarbeidere i næringslivet.

Tore Hafting (red.) er førstelektor ved Høyskolen i Innlandet, Avdeling for økonomi, ledelse og innovasjon.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
765,-