Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

På lager - sendes nå
499,-

Krig i Europa
Forsvaret på Balkan, 1992-2005

«For første gang etter den andre verdenskrigen er det nå krig i Europa … Nasjonalismens flammer er igjen tent og kan nok en gang sette Europa i brann.»
– Johan Jørgen Holst på Stortingets talerstol 1. februar 1993

Mellom 1992 og 2005 gjorde mer enn 12 000 norske menn og kvinner tjeneste i internasjonale militæroperasjoner på Balkan. De skulle skape fred og få slutt på den etniske rensningen i «Europas urolige hjørne».

Denne boken gir den første samlede fremstilling av Forsvarets engasjement på Balkan, fra tiden som fredsbevarere i FNs tjeneste til krig under NATOs ledelse. Den forteller om 13 år med skremmende og brutale krigshandlinger. Den gir innsyn i regjeringens diskusjoner og offiserers og byråkraters overveielser. Men først og fremst får du et enestående innblikk i norske soldaters opplevelser på Balkan.

Håkon Lunde Saxi er førsteamanuensis ved Seksjon for militærstrategi og fellesoperasjoner ved Stabsskolen / Forsvarets høgskole.

Martin Lau Slåtten er forsker ved Senter for sivil-militære relasjoner ved Institutt for forsvarsstudier / Forsvarets høgskole.

Forfattere:
ISBN:
9788245033793
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
672
Krig i Europa