Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
209,-

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer
Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag

Sammenhengen mellom kosthold og helse er kompleks, og den internasjonale forskningen på dette fagområdet er omfattende.

For å oppsummere denne forskningen på en systematisk måte, nedsatte Nasjonalt råd for ernæring en arbeidsgruppe i 2006 med oppdrag å oppdatere det faglige grunnlaget for nasjonale kostråd.

Rapporten beskriver både metodologien og det vitenskapelige grunnlaget som ligger bak kostrådene og konkluderer med konkrete kostråd. Det er lagt vekt på at rapporten skal være systematisk og uavhengig, og at prosessen som har ledet fram til rådene har vært åpen og transparent.

Forfattere:
ISBN:
9788245022995
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
353
Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer