Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kontrollbok for løfteinnretninger og laste- og losseredskap på skip, lnr. 1101
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
169,-
inkl. mva

Kontrollbok for løfteinnretninger og laste- og losseredskap på skip, lnr. 1101
Register of ships' lifting appliances and cargo handling gear

Prøver, undersøkelser og ettersyn som er angitt i denne kontrollbok er basert på kravene i ILO-konvensjon nr. 152 og rekommandasjon nr. 160. De er ment å sikre at løfteinnretninger på skip før de tas i bruk blir sertifisert av en sakkyndig person godkjent av vedkommende myndighet og at de fortsetter å være i forsvarlig arbeidstilstand.Kontrollbok for løfteinnretninger og løse redskaper skal føres på formular foreskrevet av vedkommende myndighet under hensyntagen til denne modell som anbefales av Det internasjonale arbeidsbyrå. Denne kontrollbok og tilhørende sertifikater skal føres og være tilgjengelig for enhver person som er bemyndiget av vedkommende myndighet. Kontrollboken og sertifikatene for redskap som for tiden befinner seg om bord på skipet skal oppbevares minst fem år etter dato for siste innførsel.Boken er tospråklig; norsk og engelsk Merverdiavgift kommer i tillegg.
Forfattere:
(Utgiver)
ISBN:
9788207020175
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
16
Kontrollbok for løfteinnretninger og laste- og losseredskap på skip, lnr. 1101