Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Ansatte

Arno Vigmostad

forlegger og eier

Telefon: 97554835
Erlend Aam

IT-sjef

Telefon: 97554815
Trond Petter Hinrichsen

forlagssjef undervisning

Telefon: 97772431
Trond Jellestad

produksjonssjef

Telefon: 97554822
Espen Konglevoll

distribusjonssjef

Telefon: 97554818
Anna Kowalska

avdelingsleder Sopot

Telefon: 55388721
Lars Mausethagen

salgs- og markedssjef

Telefon: 97554820
Marta Rawska

assisterende avdelingsleder Sopot, trykkeri- og produksjonskoordinator undervisning

Telefon: 55388723
Ingvild Sommer

redaksjonssjef undervisning

Telefon: 40222326
Roald Valle

redaksjonssjef akademisk

Telefon: 97554831
Solfrid Ørnes

personal- og administrasjonssjef

Telefon: 97556640
Arno Vigmostad

forlegger og eier

Telefon: 97554835
Ellen Aspelund

forlagsredaktør sosial- og helsefag

Telefon: 93461127
Sven Barlinn

forlagsredaktør økonomiske- og administrative fag

Telefon: 97057421
Knut Ebeltoft

forlagsredaktør økonomiske- og administrative fag

Telefon: 97554850
Kristin Eliassen

forlagsredaktør humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag

Telefon: 97057413
Nikolai Fjeld

forlagsredaktør psykologiske og medisinske fag

Telefon: 97554854
Dag Grønnestad

forlagsredaktør oppdragsutgivelser

Telefon: 97554844
Marit Hatleskog

forlagsredaktør juridiske fag

Telefon: 97554851
Hilde Kristoffersen

forlagsredaktør økonomiske og administrative fag

Telefon: 97057409
Charlotte Hartvigsen Lem

forlagsredaktør Magma

Telefon: 92816036
Andreas Nybø

forlagsredaktør historie og oppdragsutgivelser

Telefon: 97556615
Lasse Postmyr

forlagsredaktør teknologi og realfag

Telefon: 97556618
May Helene Solberg

forlagsredaktør humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag

Telefon: 97556619
Jannike Sunde

forlagsredaktør pedagogikk og barnehagelærerutdanning  

Telefon: 97554834
Liv Tønjum

forlagsredaktør sykepleie og helsefag

Telefon: 97057427
Roald Valle

redaksjonssjef akademisk

Telefon: 97554831
Anette Berger Wahl

forlagsredaktør juridiske fag

Telefon: 90694516
Hallvard Aamlid

forlagsredaktør pedagogikk og lærerutdanning  

Telefon: 41300042
Karine Kjekshus Alstad

forlagsredaktør norsk og samfunnsfag

Telefon: 97557407
Thomas Bergesen

forlagsredaktør matematikk grunnskole

Telefon: 90676929
Anne Berrefjord

Forlagsredaktør videregående skole

Telefon: 47233024
Gro Brath

forlagsredaktør undervisning

Telefon: 92827287
Kari Brudevoll

forlagssekretær

Telefon: 21950444
Line Ellingsen

forlagsredaktør norsk videregående skole

Telefon: 21950463
Isabell Engelsen

forlagsredaktør norsk som andrespråk (permisjon)

Telefon: 97554842
Cathrine Falck

forlagsredaktør engelsk

Telefon: 97057412
Tove Schmidt Galaaen

forlagsredaktør norsk som andrespråk

Telefon: 97057406
Frøydis Hagen

forlagsredaktør norsk videregående skole 

Telefon: 41541275
Ellen Glimstad

multimedieredaktør

Telefon: 97057445
Eirin Hoel Hauge

forlagsredaktør norsk og RLE

Telefon: 97057442
Eir Husby

digital prosjektleder

Telefon: 97175789
Linda Joensen

forlagsredaktør norsk som andrespråk

Telefon: 97556617
Marit Langeland-Reegard

forlagsredaktør undervisning

Telefon: 95296764
Berit Sandvei

forlagsredaktør norsk som andrespråk

Telefon: 97554843
Aria Senemar

forlagsredaktør undervisning

Telefon: 47619684
Kjetil Sjølie

seniorredaktør undervisning

Telefon: 97057441
Trond Soldal

forlagsredaktør realfag og videregående skole

Telefon: 97554832
Øystein Vestgården

forlagsredaktør matematikk og digitale læremidler

Telefon: 97057411
Kay Henning Andersen

seniorrådgiver

Telefon: 97556610
Stine Stangeland Bach

salgs- og markedskonsulent norsk som andrespråk

Telefon: 97556686
Heidi Bunæs Bang

produktsjef for offentlige publikasjoner (permisjon)

Telefon: 97554859
Malgorzata Bak

markedskonsulent realfag

Telefon: 55388735
Bjarne Bjerklund

markedskoordinator

Telefon: 97556693
Kamila Despet

markedskonsulent

Telefon: 55386627
Håkon Fanebust

rådgiver digitale læremidler

Telefon: 97556656
Merete Heggernes

markedskonsulent barne- og ungdomstrinn

Telefon: 97057424
Anne Ivarsen

markedskonsulent økonomi og administrative fag

Telefon: 97554825
Anne Koch

markedskoordinator kundeservice/salg

Telefon: 97556651
Hilde Kristoffersen

markedskonsulent videregående skole

Telefon: 97057447
Ingrid Krøvel-Velle

markedskonsulent jus

Telefon: 55388811
Kari Økland Lien

markedskonsulent pedagogikk

Telefon: 93825222
Karine Lindholm Liland

markedskonsulent helse, psykologi og sykepleie

Telefon: 47621714
Øyvind Lundegaard

produktsjef trafikk

Telefon: 92425612
Glenn Jensen Mangerøy

markedskonsulent samfunnsfag og humaniora

Telefon: 97556626
Lars Mausethagen

salgs- og markedssjef

Telefon: 97554820
Philippe Prillard

markedskoordinator Migranorsk

Telefon: 97057423
Eigil Rasmussen-Korsager

digital brukerstøtte

Telefon: 95765779
Marianne Volden

salgs- og markedssekretær

Telefon: 97057415