Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
899,-

Konkurransepolitikk
Rettslig og økonomisk analyse

Sentralt i denne boken er samspillet mellom jus og økonomi i utformingen av konkurransepolitiske regler, og det faglige grunnlaget for inngrep i enkeltsaker.

Boken gir en introduksjon til den økonomiske analysen og det juridiske rammeverket i konkurranseretten. Hovedfokuset er samspillet mellom jus og økonomi, og formålet er å øke forståelsen av de konkurransepolitiske reglene, samt forklare den konkurranserettslige analysen med sikte på anvendelse i enkeltsaker. Metoder for å avdekke markedsmakt, definere relevant marked og gjennomføre konkurranseanalyser drøftes, og metodene anvendes innenfor de tre hovedpilarene i konkurranseretten: misbruk av dominans, konkurransebegrensende samarbeid, og fusjoner og oppkjøp.

Erling J. Hjelmeng er professor ved Universitetet i Oslo, og professor II ved Norges Handelshøyskole.

Lars Sørgard er professor ved Norges Handelshøyskole.

Forfattere:
ISBN:
9788245015829
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
787
Konkurransepolitikk