Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Konjunktiv og andre spanske setningsmysterier
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
369,-

Konjunktiv og andre spanske setningsmysterier
Spanske språkmysterier 3

Denne boken gir leseren hjelp til å utforske setninger på spansk ut fra form og innhold, og få større innsikt i bruken av konjunktiv.

Dette er den tredje boken i serien Spanske språkmysterier. Serien tar for seg utfordringer som alle som vil lære seg spansk møter på, særlig sentrale trekk hvor spansk er veldig forskjellig fra norsk. Bøkene er skrevet på norsk, men terminologi, eksempler og øvelser er på spansk. Temaene blir presentert på en inspirerende og utfordrende måte, og hvert kapittel inneholder en praktisk del med varierte oppgaver.

Serien Spanske språkmysterier inneholder språklige overraskelser og morsomme utfordringer, både for spansklærere og elever på alle nivåer, enten du går på ungdomsskole, videregående, høgskole eller universitetsnivå, eller lærer deg spansk på fritiden.

Maximino J. Ruiz Rufino er førstelektor i spansk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo.

Berit Grønn er høgskolelektor i spansk språk og fagdidaktikk ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnskunnskap og studieleder for Praktisk-pedagogisk utdanning ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold.

Forfattere:
ISBN:
9788245019483
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
159
Konjunktiv og andre spanske setningsmysterier