Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kompetanse for mangfold
Språk
Flerspråklig
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
569,-

Kompetanse for mangfold
Om skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge

Hva betyr det at vi lever i et flerkulturelt samfunn? Hvilken betydning har skolen i denne sammenheng?

Hvordan kan skolen møte barn og unge på en måte som fremmer demokrati, anerkjennelse, likeverd og rettigheter for alle i et flerkulturelt samfunn? Dette er et ambisiøst spørsmål som kan belyses ut fra ulike faglige vinkler, og som har både teoretiske, praktiske og politiske implikasjoner.
Denne antologien har som mål å stimulere til refleksjon og diskusjon og dermed bidra til at beslutninger som lærere, skoleledere og skoleeiere gjør, kan være gjennomtenkte og ikke tilfeldige.
Forskere med bakgrunn i fagtradisjoner som pedagogikk, historie, rettsvitenskap, medievitenskap, filosofi, sosiologi og sosialantropologi bidrar med ny kunnskap og empiri for å forstå skolens rolle i det flerkulturelle samfunnet. I en kritisk forståelse av det flerkulturelle rettes fokus mot samfunnets institusjoner innen politikk, utdanning, media og lovverk, og man prøver å analysere hvordan mye av det vi tar for gitt, bidrar til å påvirke, forme og endre samfunnet.

Bidragsyterne i boken har følgende insitusjonstilknytning:

Kariane Westrheim, Universitetet i Bergen
Thor Ola Engen, Høgskolen i Hedmark
Astrid Tolo, Universitetet i Bergen
Trond Erik Welstad, Universitetet i Oslo
Elisabeth Eide, Høgskolen i Oslo og Akershus
Steinar Bøyum, Universitetet i Bergen
Yael Harlap, Universitetet i Bergen
Hanne Riese, Universitetet i Bergen
Carla Chinga-Ramirez, NTNU
Trond Solhaug, NTNU
Kari Hagatun, Universitetet i Bergen

Kariane Westrheim og Astrid Tolo er førsteamanuenser ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen.

Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245012859
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
280
Kompetanse for mangfold