Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kommunikasjon mellom lærer og elev
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
449,-

Kommunikasjon mellom lærer og elev

Lærere må ha god kunnskap om hvordan de kan forstå, analysere og arbeide med kommunikasjonenmed elevene. Temaet for denne boka er interaksjon og samtaler mellom lærer og elev på tomannshånd, i smågrupper og i klassefellesskapet. Boka handler både om de faglige samtalene og om samtaler om mer personlige og sosiale forhold.
 
I boka ser forfatteren nærmere på det dialogiske klasserommet og presenterer flere teoretiske perspektiver på kommunikasjon. Perspektivene knyttes til historier og eksempler fra klasserommet og de ulike samtaletypene lærer og elever deltar i. I rammeverket for skolevirksomheten står elevmedvirkning sentralt. Forfatteren gir konkrete innspill til hvilke spørsmål læreren kan stille, og hvordan læreren lytter til eleven for å styrke både deltakelsen i det faglige arbeidet i klasserommet og relasjonen til den enkelte elev.

Boka er et viktig bidrag til å utvikle lærerstudenters og ferdig utdannede læreres kunnskap om kommunikasjon med elever.


 
Inger Ulleberg er dosent i pedagogikk ved OsloMet, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Hun har mange års erfaring som lærer i ulike skoleslag og lærerutdanner i pedagogikk. Ulleberg har tidligere skrevet bøker og artikler om temaer som klasseledelse, samtaler i klasserommet og om veiledning og kommunikasjon i ulike faglige sammenhenger.
Forfattere:
ISBN:
9788245024357
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
211
Kommunikasjon mellom lærer og elev