Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
449,-

Kommunikasjon i klinisk og sosialt arbeid

Kan god kommunikasjon mellom helse- og sosialpersonell og brukere, pasienter og pårørende føre til bedre helse og tryggere hverdag for de som trenger omsorg og bistand? Svaret er nok ja, og i denne boken vil du finne noen svar på hvorfor. 

Vi samtaler sjelden om selve samtalen i en hektisk hverdag ved omsorgssenteret, i hjemmebasert omsorg, i sykehuset, i boligen eller ved NAV-kontoret. Bevissthet om den gode samtalen og hvordan vi kommuniserer, vil påvirke relasjonen til den andre. Å vise interesse, sette av tid og lytte bidrar både til den andres beste og til brukermedvirkning. God kommunikasjon skaper dermed tillit, trygghet, åpenhet og motivasjon. 

Forfatterne tar utgangspunkt i samtaler og fortellinger fra egen praksis, og viser hvordan man kan samtale med mennesker i ulike situasjoner og med ulike lidelser og utfordringer. Boken har blant annet kapitler om kommunikasjon i akutte situasjoner og med kronisk syke, samtaler med eldre, barn og med mennesker som kommer fra andre kulturer, og om samhandling mellom ulike hjelpetiltak. Kapitlene har også mange gode eksempler på hjelpemidler som kan benyttes.

Boken retter seg til grunnutdanningene innenfor helse- og sosialfagene, men er også aktuell for de som allerede arbeider i helse- og sosialtjenesten.
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245033588
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
265
Kommunikasjon i klinisk og sosialt arbeid