Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kom, tilbe med fryd
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
639,-

Kom, tilbe med fryd
Innføring i liturgikk og hymnologi

Kom, tilbe med fryd henvender seg til alle med interesse for kristne ritualer og salmesang som praksiser med lange røtter og solide avtrykk i norsk kultur. Siden boka første gang kom ut i 1991, har den etablert seg som et standardverk på norsk innenfor liturgikk og hymnologi. Den er særlig innrettet mot å dekke behovet for en grunnleggende innføring på feltet til bruk i kirkemusikkutdanningen og ved de praktisk-teologiske seminarer.

Denne tredje, reviderte utgaven av Kom, tilbe med fryd er oppdatert med henblikk på Den norske kirkes nyeste liturgiske ordninger og bøker. Forfatteren trekker opp den brede bakgrunnen for det siste tiårs reformer og kommenterer stoffet fra en rekke innfallsvinkler: tekstlig og musikalsk, historisk og økumenisk, prinsipielt og praktisk. Boka låner sin tittel fra en salmetekst av Arve Brunvoll i Norsk salmebok 2013.

Stig Wernø Holter er dr.philos. og professor emeritus ved Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen. Han var hovedredaktør og førsteforfatter av firebindsverket Nytt norsk salmeleksikon (Fagbokforlaget 2011–18).
Forfattere:
ISBN:
9788251408400
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
526
Kom, tilbe med fryd