Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kognitiv psykologi
Forfattere:
ISBN:
9788276742886
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
438
Kognitiv psykologi

Kognitiv psykologi

Kognitiv psykologi omhandler mennesket som informasjonsbehandler i videste forstand – på individuell basis så vel som i sosial, organisatorisk og kulturell sammenheng. Kognitiv psykologi er ikke bare et delområde som omhandler kunnskapsprosesser. Det er i dag det ledende teoretiske hovedperspektiv i moderne psykologi. Begreper, teorier og forskningsresultater fra kognitiv psykologi overrisler nå hele det psykologiske fagfeltet, som personlighetspsykologi, psykopatologi/ mental helse, pedagogisk psykologi, sosialpsykologi og organisasjonspsykologi. Eksperimentell kognitiv psykologi er også en av hoveddisiplinene i den nye, tverrfaglige vitenskapen «cognitive science». For å forstå det som skjer på et hvilket som helst felt i moderne psykologi, er det nå nødvendig å ha innsikt i sentrale kognitive begreper, teorier og forskningsresultater.
Boken dekker sentrale temaer innen eksperimentell kognitiv psykologi: persepsjon, oppmerksomhet, mønstergjenkjenning, kunnskapsrepresentasjon, hukommelsesstrukturer og mekanismer, læring og ekspertise, tenkning, bedømmelser, beslutninger og problemløsning. Boken vil også gi et innblikk i sentrale problemområder innen moderne kognitiv psykologi.
Boken egner seg som en innføring i kognitiv psykologi for studenter på universitets- og høgskolenivå.
Geir Kaufmann er professor i psykologi ved Institutt for Strategi og ledelse, Norges Handelshøyskole (NHH).
Tore Helstrup er professor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
569,-