Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
399,-

Klinisk forskning innen helsefag
Hvordan utvikle god forskning - sentrale elementer

Forskning er en sentral oppgave for helsetjenesten og angår derfor alt helsepersonell. Klinisk forskning er med på å sikre at pasientene får kunnskapsbasert behandling, og er en viktig forutsetning for utvikling av fremtidens helsetjenester. Hensikten med denne boken er å vekke og å styrke interessen for forskning samt å formidle kunnskap om pasientnær forskning til studenter, helsepersonell, ph.d.-kandidater og forskere.

Boken tar for seg et vidt spekter av temaer og formidler kunnskap og gode råd om blant annet: oppbygging av kunnskapsbasert praksis, planlegging av kliniske studier og valg av forskningsdesign, brukerdeltakelse i forskning, søknader for finansiering, forskningsetikk og personvern, hvordan skrive CV, samt formidling av forskning. Det er også med eksempler på sykepleiere med et karriereløp som innebærer kombinerte stillinger, som både arbeider klinisk og samtidig driver forskning. 

Fagredaktørene for boken har begge omfattende erfaring som prosjektledere for store forskningsprosjekter, vurdering av forskningssøknader, og veiledning av studenter og stipendiater på master- og ph.d.-nivå. Til sammen har de publisert nærmere 300 vitenskapelige artikler.  

Tone Rustøen, sykepleier, ph.d. Hun jobber som forsker ved Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus HF i kombinert stilling som professor II ved Avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo. Er i tillegg tilknyttet det regionale forskningsstøtteoppdraget som 50 % forskningsveileder i sykepleie. Rustøen leder en forskningsgruppe ved OUS, og er leder av forskningsnettverket NORSMAN.

Anners Lerdal, sykepleier, ph.d. Arbeider som forskningssjef og seniorforsker ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i kombinert stilling som professor II ved Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Han er nestleder i Helse Sør-Øst RHF sitt forskningsnettverk NORSMAN. Lerdal leder to multisenterstudier som tester ut effekt av nye behandlinger og behandlingsrutiner.
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245022926
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
256
Klinisk forskning innen helsefag