Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Klinisk diagnostikk hos produksjonsdyr
Forfattere:
ISBN:
9788232103041
Utgitt:
Utgave:
1
Klinisk diagnostikk hos produksjonsdyr

Klinisk diagnostikk hos produksjonsdyr

Klinisk diagnostikk hos produksjonsdyr er utarbeidd først og fremst som ei lærebok for norske veterinærstudentar. Det var stort behov for ei oppdatert bok på området, sidan den førre som vart bruk ved Norges veterinærhøgskole var 35 år gamal.

Boka omtalar først viktige prinsipp for klinisk undersøking av eit produksjonsdyr, med eksempel på ein fullstendig journal. Klinisk undersøking er omtala i ulike kapittel for artane storfe, småfe og gris, og inkluderer signalement og anamnese, og allmenn og spesiell undersøking. Undersøking av storfe er gjeve detaljert og fullstendig, medan det for undersøking av småfe og gris er delvis vist til omtala for storfe når dei ikkje skil seg frå kvarandre. Eit siste kapittel tek kort for seg ulike tilleggsundersøkingar. Som illustrasjon og hjelp i undervisinga er det brukt 5 tabellar og 8 figurar.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
185,-