Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
449,-

Klar for praksisstudier i psykiske helsetjenester
Sykepleierens særegne ansvar

Dette er en bok som forbereder bachelorstudenter i sykepleie til praksis- studier i spesialisthelsetjeneste og kommunale psykisk helse- og rustjenester. Innholdet er avgrenset til hva sykepleiestudenter må ha av kunnskap, ferdigheter og kompetanse for å kunne utøve sykepleie til mennesker med alvorlig psykisk lidelse. Hensikten med denne boka er å tydeliggjøre sykepleiens bidrag, betydning og ansvar innenfor dette feltet. Mange bidragsytere er med og deler sin erfaring som sykepleiere, brukere, pårørende og undervisere.

Boka er delt inn i tre deler og har et tydelig klinisk fokus. Det er mange eksempler, oppgaver og tips til læringssituasjoner i praksis. Den egner seg godt både til forberedelse og underveis i praksisperioden. Oppgavene vil passe både individuelt, i gruppe og i dialog med praksisveileder.

Anmeldelse: https://sykepleien.no/bok/2023/10/sykepleieridentitet-forklart-mellom-permer

Fagredaktørene for boka er:

Åshild Fause er psykiatrisk sykepleier med PhD i helsevitenskap. Hun har i en årrekke vært lærer i sykepleierutdanning med ansvar for psykisk helse- og rustjenester ved UiT Norges arktiske universitet, og har forsket på og skrevet om sykepleiehistorie, psykiatrihistorie og psykiatrisk sykepleie. I 2002 ga hun ut boka Et fag i kamp for livet, og i 2017 var hun redaktør for boka Glimt fra sykepleiefagets historie. Fause er nå pensjonist.

Espen Gade Rolland er sykepleier, master i sykepleievitenskap, studieleder ved bachelor i sykepleie ved Lovisenberg Diakonale Høgskole (LDH) og leder i Norsk Sykepleierforbunds faggruppe innen psykisk helse og rus (NSF-SPoR). Rolland har mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern, først og fremst som leder, fagutvikler og i tillegg erfaring som utdanningsleder de senere årene. Han sitter i ICNs ekspertgruppe Mental Health Nursing og er styreleder i Pårørendealliansen i Norge.

Karina Sebergsen er psykiatrisk sykepleier og har PhD i helsevitenskap. Hun er enhetsleder ved en døgnenhet på Senter for psykisk helse og rus, Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge, og har gjennom mange år vært engasjert i å utvikle gode psykiske helsetjenester til mennesker som har alvorlige psykiske lidelser. Hun er leder av NSF-SPoR i Troms.

Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245034462
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
263
Klar for praksisstudier i psykiske helsetjenester