Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Klar, ferdig, norsk! Bildeordbok Pashto d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211024497
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
148
Klar, ferdig, norsk! Bildeordbok Pashto d-bok

Klar, ferdig, norsk! Bildeordbok Pashto d-bok
Grunnleggende norsk 1-10

Klar, ferdig, norsk! tar utgangspunkt i Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. I læreverket vektlegges de fire hovedområdene lytte og tale, lese og skrive, språklæring, språk og kultur.

Klar, ferdig, norsk! består av fire komponenter: nettressurs, bildeordbok, arbeidshefter og lærerens bok. Læreverket er temabasert med systematisk ord- og begrepsinnlæring. Dette gir et helhetlig og godt læringsutbytte for
flerspråklige elever.

Bildeordboka til "Klar, ferdig, norsk!" er ordnet etter de samme temaene som nettressursen. Hvert tema innledes med et snakkebilde der begreper blir satt inn i en sammenheng. Deretter følger bildesider med over-og underbegreper. Til slutt i hvert tema vil det være en ordbank som oppsummerer begrepene i bildeordboka. Bildordboka vil være et godt hjelpemiddel i begrepsinnlæringen og vil være en praktisk oppslagsbok for eleven.