Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kjemia 2
Forfattere:
ISBN:
9788211026668
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
118
Trinn:
VG3
Kjemia 2

Kjemia 2
Eksamensrelevante oppgaver i kjemi 2

Kjemia 2 inneholder mer enn 300 eksamensrelevante oppgaver i Kjemi 2. Oppgavene er delt i flervalgsoppgaver og langsvarsoppgaver. Flervalgsoppgavene har bare ett riktig svaralternativ. Langsvarsoppgavene inneholder en del faktaspørsmål som gjenspeiler del 1-oppgaver på eksamen. Langsvarsoppgavene som kommer mot slutten av hvert tema, gjenspeiler del 2-oppgaver.
 Heftet er et godt hjelpemiddel ved eksamensforberedelsene.

www.kjemia.no

Carl-Joachim Isachsen har bachelorgrad i molekylærbiologi og biologisk kjemi og mastergrad i fysiologi fra Universitetet i Oslo. Han jobber til daglig ved Akademiet videregående skole i Oslo, har seks års undervisningserfaring og bred kompetanse innen muntlig eksaminasjon.

Håvard Ryan har bachelorgrad i molekylærbiologi og biologisk kjemi og mastergrad i toksikologi fra Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet. Han jobber til daglig ved Heltberg videregående skole i Oslo, har ti års undervisningserfaring og bred kompetanse innen muntlig og skriftlig eksaminasjon.