Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Juss for helse- og sosialarbeidere
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
779,-

Juss for helse- og sosialarbeidere
En innføring i lovgivning, juridisk tenkning og metode

Juss for helse- og sosialarbeidere er en innføringsbok i helse- og sosiallovgivningen, herunder trygdelovgivningen. Juridisk metode og saksbehandlingsreglene i offentlig forvaltning gjennomgås.Boka omhandler en rekke grunnleggende emner som står sentralt i helse- og sosialsektoren. Hovedtema er legalitetsprinsippet, rettssikkerhetsbegrepet, kompetansebegrepet og begrepenes praktiske anvendelse og betydning i helse- og sosialtjenesten.Fire høyesterettsdommer som har sentral betydning i helse- og sosialsektoren er gjengitt og omtalt.Boka henvender seg til studenter i helse- og sosialfag på høgskolenivå og til ansatte i helse- og sosialtjenesten, men kan også være nyttig for andre.5. utgave er ajourført ut fra endringer i helse- og sosiallovgivningen, bl.a. som følge av samhandlingsreformen.Bente Ohnstad er utdannet jurist, har bevilling som advokat og arbeider som førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer. I periodene 2007–2011 og 2011–2015 er hun valgt rektor samme sted. Hun har publisert en rekke artikler og bøker innen området helse- og sosialrett.
Forfattere:
ISBN:
9788245013979
Utgitt:
Utgave:
5
Sider:
495
Juss for helse- og sosialarbeidere