Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Juristetikk
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
499,-

Juristetikk
Rollemoral, integritet og kognitiv dissonans

En juristutdanning gir mange ulike arbeidsmuligheter med innflytelse på hvordan den norske velferdsstaten styres. I de forskjellige juristrollene oppstår både like og ulike etiske utfordringer, og hvordan den enkelte jurist møter og håndterer utfordringene, kan ha betydning for innbyggernes rettssikkerhet. Denne boken handler om jurister og hva som påvirker deres handlingsvalg som profesjonsutøvere. Advokatrollen og advokaters rollemoral er viet et eget kapittel der de etiske prinsippene som er førende for advokatrollen, er forsøkt tydeliggjort, og det brukes eksempler fra media for å belyse anvendelsen av de ulike prinsippene. I boken forklares begrepene integritet og kognitiv dissonans, og det gis eksempler på hvordan vi rettferdiggjør egne handlinger, og hvordan vi påvirkes av den rollen vi har som profesjonell. Videre diskuteres handlingsvalg og lydighet i lys av studier om hva som får oss til å følge en leder eller velge ett handlingsalternativ fremfor et annet.Marianne K. Bahus er jurist (ph.d.) og har siden 2017 arbeidet som førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap, Universitetet i Agder. Bahus, som har arbeidet mange år som advokat, har i en årrekke hatt særlig interesse for og kompetanse i profesjonsetikk for jurister. Hun har undervist i etikk ved Det juridiske fakultet i Oslo gjennom mange år og holdt foredrag over emnet blant annet for Advokatforeningen og Gatejuristen.

Forfattere:
ISBN:
9788245033465
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
155
Juristetikk