Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Jeg fikser matte!
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
91,-
inkl. mva

Jeg fikser matte!
Flerspråklig håndbok i matematikk for ungdomskolen

Læremiddelet retter seg hovedsakelig mot nyankomne elever på ungdomstrinnet, og skal sikre at disse elevene får tilstrekkelig grunnlag til å følge opplæring i matematikk på sitt trinn. Gjennom enkle oversikter og forklaringer med morsmålsstøtte får disse elevene en trygg og tilpasset start på matematikkundervisningen i norsk skole.


I tillegg vil læremiddelet kunne være til nytte for minoritetsspråklige elever på barnetrinnet (5. - 7.trinn), i grunnskoleopplæringen av voksne innvandrere og i tilpasset opplæring for norske elever med behov for tilrettelagte tekster.


Læremiddelet kan brukes til å kartlegge elevens nivå, underveisvurdering og planlegging av videre undervisning. Læremiddelet gir eleven medvirkning i egen progresjon og egenvurdering. Læremiddelet kan også brukes til arbeid med veiledet begrepsforståelse og tospråklig lesing i matematikk.

Forfattere:
ISBN:
9788211032119
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
39
Trinn:
8
Jeg fikser matte!