Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Jeg er lærer!
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 04.07.2023
469,-

Jeg er lærer!
Reflektert, analytisk, kompetent

Denne boka er en fagovergripende ressurs i studiet og i masterprosjektet, og den skal bidra til kunnskap og refleksjoner i utvikling av profesjonell lærerkompetanse. Forfatterne drøfter den spenningen læreren står i, mellom kravene i samfunnsmandatet og andre politiske føringer og det å gjøre selvstendige profesjonelle valg til beste for hver enkelt elev.

Andreutgaven er knyttet tettere til temaene i profesjonsfaglig pedagogikk, som sosial reproduksjon, psykisk helse og skole-hjem-samarbeid.

Kapitlene gjenspeiler temaer studentene oftest velger å jobbe med i syklus 2, og boka er dermed også en ressurs for masteroppgaven i pedagogikk.

Bokas redaktører er Kirsten E. Thorsen, dosent, Hanne Christensen, dosent emeritus, og Cecilie Pedersen Dalland, førsteamanuensis, alle ved OsloMet
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245044751
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
250
Jeg er lærer!