Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Inspirert av Foucault
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
459,-

Inspirert av Foucault
Diskusjoner om nyere pedagogisk empiri

I denne boken presenterer artikkelforfatterne nyere pedagogisk empiri med utgangspunkt i Foucaults ideer. Forfatterne analyserer ulike utsnitt av hverdagen i barnehage, grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Boken er inndelt i metodologiske, læreplanteoretiske, barnehagepedagogiske og spesialpedagogiske diskurser. Ved å bruke Foucaults ideer på det empiriske materialet synliggjør forfatterne ulike måter å vurdere problemstilling, teori, metode, empiri og analyse på. Både masterstudenter, doktorgradsstudenter, undervisere i høyere utdanning og forskere kan ha nytte av boken.


Redaktør Ann Elise Rønbeck har doktorgrad i pedagogikk og er dosent ved masterstudiet i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring ved Høgskolen i Finnmark. Hun har publisert flere artikler og rapporter blant annet om spesialundervisning, tilpasset opplæring, foreldresamarbeid og elevvurdering.

Bidragsytere:

Sidsel Germeten er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Finnmark og leder masterstudiet i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring.

Ingeborg Sæbøe Holten er stipendiat i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus og er tilknyttet lærerutdanningene.

Fredrik Hertzberg er fil.dr. i etnologi og lektor i pedagogikk ved Stockholms Universitet og underviser i veiledning og karriererådgiving.

Magnus Dahlstedt er dosent, lektor og fil.dr. i etnisitet ved Linköpings Universitet og underviser i lærerutdanning.

Torill Solheim er høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Finnmark og underviser i praktisk-pedagogisk utdanning.

Nils-Fredrik Rønbeck er førstelektor i idrett ved Høgskolen i Finnmark og underviser i friluftsliv og idrett.

Geir Zakariassen er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Finnmark og underviser i lærerutdanningene.

Hanne Kirsten Nilsen er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Finnmark og underviser i førskolelærerutdanning.

Beathe Sætveit er høgskolelektor i drama ved Høgskolen i Finnmark og underviser i lærerutdanningene.

Mai Brit Helgesen er høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Finnmark og underviser i førskolelærerutdanning.

Anne Stokke er dosent i idrett ved Høgskolen i Finnmark og underviser i førskolelærerutdanning.

Mirjam Olsen er stipendiat i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Finnmark og underviser på masterstudiet i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring.


 

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245011883
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
258
Inspirert av Foucault