Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Flerspråklig
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
0,-

Inquiry as a Bridge in Teaching and Teacher Education (Open Access)

Denne femte og siste NAFOL-boken er nok et viktig bidrag til kunnskapsfeltet om og for lærerutdanningene, barnehage, grunnskole og videregående skole. Boken er den siste av en antologiserie med bidrag fra NAFOL-stipendiater, alumni, førstelektorkandidater og internasjonale stipendiater. Alle bidragene er grundig vurdert gjennom blind fagfellevurdering – først abstraktene og så artiklene. Som tidligere NAFOL-bøker inneholder boken en samling forskningsartikler om lærerutdanningsforskning som krysser nasjonale grenser, fagdisipliner, og ikke minst utdanningsnivå, fra barnehage til videregående og lærerutdanningene. Bidragene reflekterer utfordringer utdanningene møter i dagens samfunn, og viser hvordan forskning kan bygge broer av forståelser innenfor det komplekse domenet utdanningen er. Boken gir et godt innblikk i dagens lærerutdanningsforskning. Også i denne boken har vi valgt å beholde originalspråket artiklene er skrevet på, og det er med glede vi ser at flere norske forskere melder seg inn i det internasjonale forskningsmiljøet ved å skrive på engelsk. Samtidig er det viktig å ivareta det norske språket i forskningsformidlingen, og boken søker å finne en balanse mellom internasjonal og nasjonal formidling. Det er stort mangfold både i forskningstematikk og forskningsmetoder, noe som preger forskningsfeltet.
NAFOLs arbeid og bidrag til lærerutdanningsforskning er kjent langt utover Norge, og denne boken symboliserer den internasjonale dialogen om lærerutdanningsforsking som NAFOL deltar i. Boken er en unik kilde for forskere som ønsker å holde seg oppdatert om lærerutdanningsforskning som reflekterer dagens samfunn.

Professor Kari Smith har arbeidet med NAFOL siden forskerskolen ble opprettet i 2010. I de første fem årene var hun styreleder, og fra 2015 og frem til sluttdato i 2022 har hun vært daglig leder. Kari har bakgrunn som lærer, lærerutdanner og leder for lærerutdanningsprogram. Hun kan vise til et stort antall publikasjoner både nasjonalt og internasjonalt. Forskningsfeltene hennes er vurdering, profesjonell utvikling for lærere, og i de siste årene har hun, sammen med norske og internasjonale kolleger, fokusert på lærerutdanneres profesjonelle læring. Kari jobber mye med veiledningskompetanse, særlig på ph.d.-nivå.
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245040975
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
276
Inquiry as a Bridge in Teaching and Teacher Education (Open Access)