Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Innvandreres morsmål
Forfattere:
ISBN:
9788245020700
Utgitt:
Utgave:
1
Innvandreres morsmål

Innvandreres morsmål
En ressursbok for lærere

Elevene i norsk skole representerer et mangfold av språk og kulturer. Lærerne skal tilpasse opplæringen til alle elever, også de som har andre morsmål enn norsk. Da er kunnskap om elevenes morsmål til stor hjelp. Denne boka gir en oversikt over hovedtrekkene i ti store innvandrerspråk i Norge, og er et nyttig oppslagsverk i opplæringen av flerspråklige elever.

Framstillingen er oversiktlig, med et kapittel om hvert språk. Alle kapitlene er bygd over samme lest: De gir en orientering om språkets utbredelse og språklig slektskap, og de gir kortfattede beskrivelser av alfabet, lydverk og grammatikk. Sammenligningen med norsk tydeliggjør språklige likheter og ulikheter som kan utnyttes pedagogisk.

Boka tar for seg følgende språk: albansk, dari, rumensk, somali, spansk, tamil, tigrinja, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.

Olaf Husby er førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur, NTNU. Han har publisert en rekke bøker og artikler om kontrastive språkbeskrivelser og uttaleundervisning. 

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
415,-