Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Innovasjoner i norske næringer
Forfattere:
(Redaktør)
(Redaktør)
(Redaktør)
ISBN:
9788245008012
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
338
Innovasjoner i norske næringer

Innovasjoner i norske næringer
Et geografisk perspektiv

Boken Innovasjoner i norske næringer gir en oppdatert oversikt over viktige teorier om nyskaping og innovasjon i næringslivet. Boken analyserer innovasjonsaktivitet i åtte sentrale næringer i Norge. Den vurderer hvordan nyskaping i norske næringer kan forstås og analyserer virkemidler som kan stimulere innovasjonsprosesser.

Innovasjoner i norske næringer er aktuell for studenter i ulike samfunnsfag som er opptatt av regional utvikling og økonomi. Den er aktuell for medarbeidere i offentlig sektor og virkemiddelapparatet, i næringslivet og i organisasjoner som arbeider med næringsutvikling og innovasjon.