Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Innføring i kinesisk for nordmenn
Språk
Flerspråklig
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
359,-

Innføring i kinesisk for nordmenn
Innføring i norsk for kinesere

Denne boka er skrevet for kinesiske studenter som skal lære norsk, og for lærere som underviser kinesere i norsk som andrespråk. Deler av innholdet er oversatt til engelsk. Sentrale sider ved norsk fonologi og syntaks beskrives og settes i forhold til mandarin. Dermed har lærer og student et felles tekstlig grunnlag de kan samtale ut fra. På dette grunnlaget kan en integrere et tverrspråklig perspektiv i undervisningen. Med referanser til hvordan aktuelle språktrekk uttrykkes på henholdsvis norsk og mandarin, kan lærerne tilrettelegge undervisningen, og de vil ha grunnlag for å forklare og følge opp problematiske sider ved norsk.

Studentene får en mer detaljert innsikt i språket enn hva generelle lærebøker og grammatikker i norsk som andrespråk gir.

Forfattere:
ISBN:
9788251928359
Utgitt:
Utgave:
1
Innføring i kinesisk for nordmenn