Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Innføring i grounded theory
Språk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
419,-

Innføring i grounded theory

Esther Hjälmhult, Tove Giske og Milka Satinovich (red.) Innføring i grounded theory.Boken gir en innføring i klassisk grounded theory. Forfatterne baserer sine arbeider på Barney Glaser og Anselm Strauss første bok om grounded theory, samt på nyere publikasjoner av Glaser.Grounded theory er en mye anvendt metode særlig i kvalitative undersøkelser og brukes innenfor en rekke vitenskapsgrener. Behovet for en innføring og veiledning i grounded theory som forskningsmetode er derfor stort. Et av målene med boken har vært å utvikle et fagspråk og en forståelse av metoden på norsk.I alt åtte forskere er bidragsytere i boken, fra fagfeltene sykepleie, medisin, samfunnsvitenskap, pedagogikk, journalistikk og teoretisk filosofi. Forfatterne bruker eksempler fra forskingsprosjekter for å demonstrere den praktiske bruken av metoden.Boken henvender seg fortrinnsvis til master- og PhD-studenter og forskere, men kan også anvendes av siste års bachelorstudenter. Boken vil fylle et hull innenfor tilgjengelig faglitteratur på flere fagområder og spesielt innen tverrfaglige forskningsområder. Forfatterne viser hvordan empiriske data kan benyttes for å få fram ny teoretisk innsikt. Professor Jarle Sjøvoll, UINAs grounded theory spreads throughout the world I am delighted to see a grounded theory book on methods in another language. There are many now and this book is a significant addition. Let's hope for more translations and original writings inspired by this reader in Norwegian and Swedish. PhD and Hon PhD Barney G. Glaser Om redaktørene Esther Hjälmhult er dr.polit. og førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen.Tove Giske er dr.polit. og førsteamanuensis ved Haraldsplass diakonale høgskole.Milka Satinovic er dr.polit. og førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen.
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788232102082
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
133
Innføring i grounded theory