Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Innføring i finansmarkedsrett
Forfattere:
ISBN:
9788245004854
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
386
Innføring i finansmarkedsrett

Innføring i finansmarkedsrett

Boken gir en innføring i viktige deler av finansmarkedsretten, med særlig vekt på verdipapir- og børsrett og lovgivningen om bank- og finansieringsvirksomhet. Den fokuserer på den offentligrettslige reguleringen av finansiell sektor: krav til tillatelse, organisering, virksomhet og atferd for finansinstitusjoner og aktørene i verdipapirmarkedet. Verdipapirhandelloven og børsloven av 2007 er grundig behandlet. Boken gir også en beskrivelse av det finansielle systemet og dets funksjoner, og de lovgivningsmessige hensynene som reguleringen bygger på.

Boken er av interesse for jurister, økonomer og andre yrkesgrupper i privat og offentlig sektor som jobber med finansmarkedsrettslige spørsmål, og studenter eller andre som vil ha en oversikt over området.

Trude Myklebust er spesialrådgiver i Avdeling for formuesforvaltning i Finansdepartementet.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
719,-