Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Innføring i abdominal ultrasonografi
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
639,-

Innføring i abdominal ultrasonografi

Noen entusiaster hevdet allerede for mer enn 30 år siden at ultralyd sannsynligvis ville bli et nyttig diagnostisk hjelpemiddel i det daglige arbeid både i sykehus og i allmennpraksis. Man tenkte seg at metoden i klinikerens hender kunne bli en del av status presens. Slik er det nå i ferd med å bli, og dette skyldes at ultralydmaskinene er blitt meget små, er portable, har avansert teknologi med både B-bilde, Doppler og punksjonsmuligheter. Prisen for ultralydmaskiner er også blitt relativt gunstig, og i motsetning til mange andre bildemodaliteter er ultralyd en ufarlig metode og kan således benyttes både ved sykesengen og ved sykebesøk, også til gjentatte undersøkelser.

Denne utviklingen har ført til et økende behov for både teoretisk og praktisk utdannelse i ultralyd. I denne boken gis en innføring i ultralydfysikk, utstyr og ulike ultralydmodaliteter. Teknikk ved ultralydundersøkelse av lever, gallesystem, bukspyttkjertel, milt, nyrer, blodkar, prostata, kvinnelige genitalia og noen sykdommer i disse organer, presenteres.

Denne boken egner seg både for nybegynnere og for dem som har noe erfaring med ultralydundersøkelser av abdomen (studenter, leger, sykepleiere, radiografer). Boken kan også være nyttig for andre faggrupper som arbeider med bl.a. bildeanalyse, informatikk, akustikk, softwareutvikling, utvikling og salg av ultralydmaskiner m.m.

Svein Ødegaard er leder for Nasjonalt Senter for Gastroenterologisk Ultrasonografi (NSGU) ved Haukeland Universitetssykehus og professor ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen, der han er spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer. Han har arbeidet med ultrasonografi i over 30 år og har vært leder for Norsk forening for ultralyd-diagnostikk, styremedlem i European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology og er seniorrådgiver for American Institute of Ultrasound in Medicine. Han har publisert en rekke artikler, bokkapitler og utgitt bøker om ultrasonografi.

Odd Helge Gilja er overlege ved NSGU og professor ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen, der han er spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer. Han har utviklet avanserte ultralydmetoder bl.a. for undersøkelse av fordøyelsessystemet. Han har vært leder for Norsk forening for ultralyddiagnostikk i seks år og er nå leder for utdanningsutvalget i European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology, og han er i tillegg leder av MedViz, et program for medisinsk visualisering i Bergen. Han har publisert en rekke artikler, bokkapitler og utgitt bøker om ultrasonografi.

Knut Matre er fysiker og professor dr.philos. ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen. Han har arbeidet med ultralyd fysikk og anvendelser både innen hjertesykdommer og fordøyelsessykdommer i mange år. Han har skrevet en rekke vitenskapelige publikasjoner og bokkapitler. Hans forskningsinteresser dreier seg i hovedsak om kvantitative målinger med ultralyd, slik som blodstrøm, volum av abdominale organer og måling av hjertefunksjon.


Svein Ødegaard har i samarbeid med Odd Helge Gilja og Lars Birger Nesje, tidligere gitt ut:
Atlas of Endoscopic Ultrasonography, The Upper Gastrointestinal Tract, Fagbokforlaget (2007)

Forfattere:
ISBN:
9788245007275
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
160
Innføring i abdominal ultrasonografi