Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Inkluderende språkfellesskap i barnehagen
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
399,-

Inkluderende språkfellesskap i barnehagen

For å skape gode arenaer for språkutvikling må barnehagene utvikle praksiser som gir alle barna mulighet til å delta. Et godt språkmiljø i barnehagen er tuftet på god ledelse og god organisering, slik at alle barna får mulighet til gjensidig påvirkning og gode danningsprosesser. Forfatteren diskuterer hvordan ansatte i barnehager, med utgangspunkt i barns interesser og opplevelsesverden, kan finne inkluderende måter å arbeide med språklæring på. Boken tar for seg teorier om språk og språkarbeid og knytter dem til dialoger, samhandling og lek i barnehagens dagligliv.Katrine Giæver er høgskolelektor med språk og flerkulturelt arbeid som fokusområde. Hun er tidligere utdannet førskolelærer.
Forfattere:
ISBN:
9788245013481
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
200
Inkluderende språkfellesskap i barnehagen