Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Inkluderende spesialundervisning
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
499,-

Inkluderende spesialundervisning

Spesialundervisning i skolen er et tema som er mye debattert, men debatten har til tider vært preget av manglende kunnskaper om hvilke faktorer som spiller inn, forenklede framstillinger og en instrumentell forståelse av hvordan kvaliteten på undervisningen kan heves.
 
Denne boka søker på grunnlag av forskning å bidra til kunnskapsutviklingen innen det (spesial)pedagogiske området. Den gir eksempler på praksis, bidrar med ny forståelse av spesialpedagogikkens plass i skolen og viser at debatten om spesialundervisningen ikke kan skilles fra den generelle debatten om norsk utdanning. Forfatterne presenterer nye perspektiver på den skolepolitiske utviklingen i Norge, og på skolen som en helhetlig opplæringsinstitusjon, og gir innspill til videre forskning og praksisutvikling. Det er først når vi er enige om hva vi mener med likeverdig utdannelse, hva som er god praksis, og på hvilken måte vi ønsker å utvikle det spesialpedagogiske tilbudet, at debatten kan gi oss nyttige svar.
 
Med dette utgangspunktet oppfordres alle som leser boka, til å videreføre debatten om retningen på norsk skole.
 
Inkluderende spesialundervisning retter seg mot forskere, studenter, lærere, spesialpedagoger og andre som arbeider innenfor pedagogisk praksis.

Rune Sarromaa Hausstätter
Professor ved Høgskolen i Innlandet. Han forsker innenfor området spesialpedagogikk og spesialundervisning.
Rune har tidligere blant annet gitt ut bøkene Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer (Fagbokforlaget) og Spesialundervisning i grunnskolen (Fagbokforlaget).

Dordy Wilson
Kunnskapssjef i Hamar og tidligere stipendiat ved Høgskolen i Innlandet.
Hun har forsket på områder innen feltet formativ vurdering. Dordy har tidligere gitt ut boka Spesialundervisning i grunnskolen (Fagbokforlaget).

Harald Jarning
Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. 
Forskskningsinteressene hans omfatter didaktikk og læreryrket samt utdanningshistoriske og kunnskapspolitiske tema.
Han har blant annet publisert «Resultater som teller kunnskapskontroll og resultater i skolens århundre», i PISA sannheten om skolen?  og «Between Common Schooling and the Academe: the Internation Examinations Inquiry in Norway, 1935-1961, sammen med Gro Hanne Aas, i An Atlantic Crossing.

Sølvi Mausethagen
Førsteamanuensis ved Oslo Met.
Hun forsker på oppfatninger av lærerprofesjonalitet i politiske dokumenter og hos profesjonen selv.
Sølvi har blant annet publisert artikler og rapporter innenfor områdene lærer/elev-relasjoner og kvalifisering til høyere utdanning.

Peder Haug
Professor ved Høgskulen i Volda.
Han har i en årrekke forsket på skolens innhold og utvikling. Peder har gitt ut en rekke bøker og artikler.
Den siste boka (2012) er Kvalitet i opplæringa: arbeid i grunnskulen observert og vurdert (Samlaget).

Ingrid Tvete
Høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet.
Hun forsker på området entreprenørskap i skolen.
Ingrid har tidligere forsket på holdninger i norske lærebøker knyttet til nord/sør-spørsmål, menneskerettigheter og mangfold.

Eira Suhonen
Universitetslektor ved Helsingfors universitet.
Eiras forskning retter seg mot spesialundervisning i barnehagen.
Hun forsker konkret på identifikasjon av barns vansker, kvaliteten på barnehagetilbudet og voksnes engasjement for og relasjon til barn.

Mari Nislin
Stipendiat ved Helsingfors universitet.
Hun forsker på forholdet mellom voksnes arbeidssituasjon i barnehagen og kvaliteten på barnehagetilbudet.

Marjatta Takala
Dosent ved Helsingfors universitet.
Hun forsker på områder knyttet til inkludering, den spesialpedagogiske utdannelsen og døves situasjon i skolen.
Marjatta har publisert en rekke artikler innen disse områdene.

 

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245012828
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
198
Inkluderende spesialundervisning