Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Inkluderende fellesskap for barn og unge
Forfattere:
ISBN:
9788245023732
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
286
Inkluderende fellesskap for barn og unge

Inkluderende fellesskap for barn og unge
Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Ifølge norsk lov skal alle barn og unge ha et inkluderende og likeverdig barnehage- og opplæringstilbud. Denne boka tar utgangspunkt i at inkludering er et grunnleggende prinsipp, men også i at mange barn og unge i dag ikke får tilstrekkelig hjelp og støtte og ikke opplever en inkluderende praksis.

Torbjørn Røe Isaksen satte som kunnskapsminister i 2017 ned en ekspertgruppe med fagpersoner og forskere fra Norge, Sverige og Danmark for å se på hvordan tilbudet til barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging kan bli bedre i skoler og barnehager.

Målet har vært å se på

- hva som hjelper og hindrer inkludering i barnehage og skole
- hva som skal til for at overgangen fra barnehage til skole blir best mulig
- hvordan barnehager og skoler kan organiseres bedre
- hvordan alle elever kan bli møtt med tilstrekkelige forventninger og læringstrykk
- hvordan staten og kommunen kan gi høyere kvalitet på tilbudene
- regelverksutfordringer

Denne boka er ekspertgruppens sluttprodukt. Thomas Nordahl har vært ekspertgruppens leder.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
279,-