Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ingeniørmekanikk
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
799,-

Ingeniørmekanikk
Statikk - fasthetslære - dynamikk - fluidmekanikk

Ingeniørmekanikk er mekanikk tilpasset ingeniører og realister som arbeider med teknologiske oppgaver. Et grunnkurs i mekanikk deles tradisjonelt inn i fire hoveddisipliner: Statikk, Fasthetslære, Dynamikk og Fluidmekanikk. Den foreliggende boken er en lærebok i ingeniørmekanikk for ingeniørstudenter ved høgskolene i Norge og ved sivilingeniørutdanningen ved NTNU og andre norske universiteter.

Forfatteren har på NTNU hatt gleden av å forelese i samtlige fire hoveddisipliner og da gjerne for de samme studentene over fire påfølgende semestre. Som lærer har han sett det som en stor faglig og pedagogisk fordel å kunne presentere fagfeltet mekanikk som en helhet. Denne filosofien er forsøkt praktisert i boken.
Ingeniørmekanikk prøver å få med seg de viktigste og de nødvendigste delene av mekanikken som etter forfatterens mening en ingeniør og realist bør ha kjennskap til.

Statikk behandler kraftsystemer og betingelsene, likevektslikningene, for at disse holder legemer i likevekt.

Fasthetslære omfatter kunnskaper om hvordan materialer oppfører seg når de utsettes for krefter og deformasjoner, og gir metoder til beregning av indre kraftpåkjenninger og deformasjoner i konstruksjonselementer som staver, bjelker, rammer og beholdere.

Dynamikk tar for seg bevegelseslovene og gir metoder til å bestemme et legemes bevegelse når kreftene på legemet er kjent, eller kreftene på et legeme når bevegelsen er kjent. Dynamikkens lover hjelper oss til å forstå virkningen av kompliserte maskiner og andre bevegelige konstruksjoner, og gir metoder til analyse og beregning av slike systemer.

Fluidmekanikk omhandler væsker og gasser i ro eller i bevegelse og gir metoder til beregning av væsker og gassers mekaniske virkning på faste grenseflater og faste legemer.

Grunnkurs i mekanikk har naturlig nok en sentral plass som teknisk allmennfag fordi det danner basis for de fleste tekniske spesialfag.

Fridtjov Irgens er professor emeritus ved Institutt for konstruksjonsteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han er utdannet bygningsingeniør fra NTNU (tidligere NTH) og han har videreutdannelse i mekanikk fra Iowa State University. Irgens har vært gjesteprofessor ved University of Connecticut og University of Colorado. I tillegg til de tre grunnleggende lærebøkene i mekanikk: Statikk, Fasthetslære og Dynamikk, har han skrevet bøkene Kontinuumsmekanikk, Tensoranalyse, Continuum Mechanics og Rheology and Non-Newtonian Fluids.

Forfattere:
ISBN:
9788245016918
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
553
Ingeniørmekanikk