Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ikke for å konkurrere
Språk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
529,-

Ikke for å konkurrere
Strategi for fellesskapets tjenere

Ikke for å konkurrere tar et oppgjør med den ukritiske bruken av markedsøkonomiske begreper og styringsverktøy i offentlig sektor. Offentlige etater og virksomheter er ikke der for å konkurrere, for å tjene penger eller for å hegne om den kompetansen de bygger opp. De er der for å utføre oppgaver som velgerne har gitt dem, for å gjøre det på en måte som innebærer at de samme velgerne, i egenskap av brukere, får mest mulig igjen for innsatsen, og for å dele sine erfaringer og kunnskaper fritt med andre.


Dette betyr at offentlige virksomheter trenger et annet begrepsapparat og andre strategiske styringsverktøy enn privat sektor. Boken bygger, ved hjelp av samfunnsøkonomisk og strategifaglig teori, et rammeverk for oppdragsformulering og strategiutvikling for statlige og kommunale etater.


Christine Meyer er professor i strategi og ledelse ved NHH, og Victor Norman har vært professor i samfunnsøkonomi samme sted. Begge har lang erfaring fra politikk og offentlig administrasjon.

Forfattere:
ISBN:
9788245032888
Utgitt:
Utgave:
1
Ikke for å konkurrere