Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
IBM SPSS / AMOS
Forfattere:
ISBN:
9788232101153
Utgitt:
Utgave:
1
IBM SPSS / AMOS

IBM SPSS / AMOS
Databehandling og statistisk analyse med spss

Denne boken er en enkel fremstilling av hvordan databehandling og statistisk analyse kan utføres i SPSS. Boken omfatter også en innføring i SEM-analyse med AMOS. Leseren skal ved hjelp av boken bli fortrolig med programmet og i stand til å omkode variabler, behandle manglende opplysninger, skjøte opplysninger fra forskjelliga datasett, bruke syntaksfiler, gjennomføre statistiske analyser og kunne tolke resultatene meningsfullt. I tillegg hjelper boken leseren med å etablere gode arbeidsvaner, som å kontrollere og dokumentere hva som blir utført. Boken er særlig relevant innenfor samfunnsfag, men er også egnet innenfor helsefag og økonomisk/administrative fag.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
405,-