Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
I tallkongruensenes verden
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
439,-

I tallkongruensenes verden

Boka er skrevet for å gi en bred lesergruppe et møte med tallteoriens kongruensregning. Den har slik et mål om å gi erfaringer med andre aspekt ved matematikk enn det en får gjennom mer dominerende områder av faget, som geometri, funksjonslære og statistikk. Historisk er det i hovedsak rent matematiske problemer ved de hele tallene som har vært motivasjonskilde for utvikling av tallteori. Likevel har mange av teoriens resultat fått til dels overraskende tolkninger og anvendelser, ikke minst i dagens teknologiske samfunn. Boka legger vekt på å gi glimt fra dette. Boka kan leses på ulike måter. Når det gjelder stoffutvalg og nivåer av presisjon og grundighet, kan eksempelvis deler av det bevistekniske hoppes over. Fokus kan i større grad legges på de begrepsmessige ideene og tolkninger av selve resultatene.

Forfattere:
ISBN:
9788290898613
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
172
I tallkongruensenes verden