Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
I dialog med Reggio Emilia
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
379,-

I dialog med Reggio Emilia
Lytte, utforske og lære

Barnehagene i Reggio Emilia i Italia er anerkjente og lovpriste for sitt enestående utdanningssystem. Carlina Rinaldi er tidligere leder for det pedagogiske arbeidet ved de kommunale barnehagene i Reggio Emilia og etterfølger av Loris Malaguzzi (en av det tjuende århundrets fremste pedagogiske tenkere). Hun er internasjonalt kjent for sitt arbeid innen feltet barnehagepedagogikk og har forelest om temaet over hele verden.Denne boka inneholder et utvalg av Rinaldis viktigste artikler, foredrag og intervjuer fra 1984 og frem til i dag. Hvert av bidragene har en innledning som plasserer teksten i sin sammenheng. Tekstene tar opp en rekke spørsmål:• Hvorfor er lyttepedagogikk, pedagogisk dokumentasjon, deltakelse og utforskning så viktige begreper i Reggio Emilia?Hvordan praktiseres de?• Hvordan kan læreren utnytte kunst og kreativitet på best mulig måte?• Hva er det som er så spesielt med Reggio Emilia?Mot slutten av I dialog med Reggio Emilia intervjues Rinaldi av Peter Moss og Gunilla Dahlberg. Her diskuterer Rinaldi sitt nåværende arbeid og reflekterer rundt Reggios fortid, nåtid og fremtid.Denne boka er viktig lesning, ikke bare for dem som studerer og arbeider med barnehagepedagogikk, men også for alle som er opptatt av de store temaene læring, barndom og barnehagens og skolens plass i et demokratisk samfunn.Carlina Rinaldi er rådgiver i Reggio Children, professor ved universitetene i Modena og Reggio Emilia, og medlem av kommunestyret i Reggio Emilia.
Forfattere:
ISBN:
9788245008579
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
239
I dialog med Reggio Emilia