Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Hverdagsliv og samhandling
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
599,-

Hverdagsliv og samhandling
Med et symbolsk interaksjonistisk perspektiv

Denne boken gir en grunnleggende introduksjon til symbolsk interaksjonisme som er ett av de sentrale perspektivene innen sosialpsykologi. Perspektivet innebærer blant annet at den sosiale virkeligheten ses i stadig forandring. Forfatterne viser hvordan menneskelig interaksjon skjer ved hjelp av innlærte symboler noe som gjelder både det talte språk og vårt kroppsspråk. Den beskriver videre hvordan menneskets sosiale roller overgår til identiteter, og gir en rekke konkrete eksempler på hvordan symbolsk interaksjonisme kan benyttes for å forstå samhandling og hverdagslivets gleder og sorger. Boken tar også for seg tidlige pragmatikere som William James, Charles Cooley, William I. Thomas, John Dewey, George Herbert Mead foruten Jane Addams og kvinnene på Hull House.

Irene Levin er dr.polit. og professor ved Høgskolen i Oslo, der hun forsker i blant annet sosialt arbeid og sosialpsykologi.

Jan Trost er fil.dr. og professor ved Uppsala universitet, der han forsker i blant annet sosiologi og sosialpsykologi.

Forfattere:
ISBN:
9788245003031
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
273
Hverdagsliv og samhandling