Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
429,-

Hva skjer med skolen? 2. utgave
En kunnskapssosiologisk analyse av nyere norsk utdanningspolitikk

Skolen er en av samfunnets viktigste institusjoner. Den skal bidra til positiv utvikling både for individ og samfunn. Dette stiller store krav til den nasjonale utdanningspolitikken, som i de siste tiårene er blitt gradvis mer internasjonalisert. 

I denne boken viser forfatterne hvordan globale perspektiver og økonomiske verdier og interesser har fått en sterkere posisjon, og at samfunnsnivået på den måten har fått prioritet over individnivået. De diskuterer hvordan humankapitalismens tankegods har medført at kompetansebegrepet er blitt løftet frem på bekostning av mer differensierte teorier om kunnskap. Et kjernespørsmål i boken er om skolens pedagogiske prosjekt er blitt innsnevret ved at rollen som identitetsdanner, kunnskapsprodusent og kunnskapsformidler får mindre oppmerksomhet. 

Denne andreutgaven tar for seg norsk utdanningspolitikk fra 1990-tallet og frem til innføringen av Fagfornyelsen, og stiller spørsmål ved hvilke implikasjoner utviklingen har for forståelsen av prinsipper og verdier i de ulike læreplanene, for lærerprofesjonen og for utdanning av fremtidens lærere. 

Sylvi Stenersen Hovdenak er professor emerita ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo., Janicke Heldal er professor ved MF vitenskapelig høyskole.
Forfattere:
ISBN:
9788245041149
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
230
Hva skjer med skolen? 2. utgave