Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Flerspråklig
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
299,-

Homo sapiens alienus
- essays i biologiens og medisinens filosofi

Mennesket – som har gitt seg selv det ærefulle artsnavnet sapiens for klokskap, endrer nå Jordens overflate, klima og livsformer i langt større grad enn hva naturlige prosesser gjør. Også mennesket endres, og mye kan tyde på at mennesket ved sine handlinger er i ferd med å gjøre seg selv «hjemløst».

Skal mennesket kunne løse utfordringene Jorden og mennesket står overfor i antropocen, menneskets tidsalder, må det først av alt forstå sin egenart – hvorfor det gjør som det gjør. I denne prosessen vil mennesket måtte gjenfinne seg selv som et motsetningsfullt dyr, Homo sapiens alienus – det kloke, hjemløse og fremmedgjorte dyret. 

I boken diskuteres hvordan og i hvor stor grad fagfelt som biologi, filosofi, medisin, psykologi og sosiologi kan bistå mennesket med å gjenfinne seg selv – til å finne ut hvem det er, og hvorfor det er blitt som det er, og ved det legge premisser for hvordan det skal finne veien videre. 

Elling Ulvestad er avdelingssjef ved Mikrobiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, og professor i medisin ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere skrevet bøkene Defending life og Mennesket og mikrobene
Forfattere:
ISBN:
9788245047578
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
178
Homo sapiens alienus